Samenwerkingsverband Spitsmijden 2


De proef Spitsmijden Gouda - Den Haag is een publiek-private samenwerking. Hierin zijn vertegenwoordigd:

De proef wordt mede mogelijk gemaakt door Transumo.

Transumo is een Nederlands platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit (www.transumo.nl).

Spitsmijden A12 Gouda - Zoetermeer

Het project Spitsmijden A12 Gouda - Zoetermeer wordt mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat.