Welkom op Spitsmijden.nl

Het Nederlandse wegennet, en zeker ook de snelwegen, worden steeds drukker, met alle gevolgen vandien. Een aantal bedrijven, universiteiten en overheidsinstellingen heeft eind 2006, in het project Spitsmijden, het initiatief genomen gezamenlijk een korte termijnoplossing te onderzoeken met als algemene doelstelling: het uitbreiden van het repertoire van sturingsinstrumenten ten aanzien van weggebruik tijdens de spits. Soortgelijke instrumenten kunnen naar verwachting ook bijdragen aan het realiseren van een transitie naar duurzame mobiliteit in Nederland: die is schoner, veiliger en leefbaarder en versterkt de economie.

Op deze website vindt u de resultaten van de volgende Spitsmijden initiatieven:

Spitsmijden Gouda - Den Haag (2008/ 2009)
Spitsmijden in het OV (2009)
Spitsmijden A12 Gouda - Zoetermeer (2008/ 2009) - dit project loopt nog
Spitsmijden Zoetermeer - Den Haag (2006/ 2007)