Resultaten Spitsmijden Gouda - Den Haag


Spitsmijden blijkt een vernieuwend en kansrijk concept, dat de moeite van verdere ontwikkeling waard is. Internationaal bestaan er nog weinig vergelijkbare wetenschappelijke experimenten en ervaringen. Na het succes van de eerste proef Spitsmijden besloot de minister van Verkeer in Waterstaat in november 2007 dan ook in verschillende regio’s meer proeven conform het spitsmijden concept te stimuleren in het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit. Meer informatie over de proef.

Voor de vervolgproef Spitsmijden zijn 2 nieuwe projecten gestart:
a) Spitsmijden voor automobilisten op de A12 op het traject van Gouda naar Den Haag (2008/ 2009);
b) Spitsmijden in het openbaar vervoer op het treinreistraject van Utrecht naar Den Haag (2009).

De resultaten van Spitsmijden Gouda - Den Haag vindt u op deze pagina. De resultaten van Spitsmijden in het OV.

Rapportages Spitsmijden Gouda - Den Haag

De resultaten staan beschreven in de volgende rapportages:


English


Film Spitsmijden

Daarnaast hebben we een film geproduceerd over deze vervolgproef met een verkenning naar mogelijke toekomstige ontwikkeling van het concept Spitsmijden.


Film Elektronische Voertuigidentificatie (EVI)

De RDW participeert sinds 2005 in het samenwerkingsverband Spitsmijden. Binnen Spitsmijden beproeft de RDW de EVI-technologie. Elektronische voertuigidentificatie (EVI) draait om over het eenduidig vaststellen van de identiteit en authenticiteit van een voertuig. Een kerntaak van de RDW die is vastgelegd in de Wegenverkeerswet. EVI is een verbeterde waarborg van voertuigidentiteit die in de toekomst naast de kentekenplaat zal komen. Hoewel de voertuigidentieit los gezien kan worden van ontwikkelingen op het gebied van anders betalen voor mobiliteit (ABvM) zijn op dit moment meerdere private en publieke initiatieven in ontwikkeling: een kentekenplaat met ingebouwde chip, een RFID-chip met voertuigidentificatie op de voorruit en een trusted element in een eventuele On Board Unit.

Van de proef in 2009 is een film ontwikkeld, die u hieronder kunt downloaden: