Resultaten Spitsmijden A12 Gouda - Zoetermeer

Om de hinder voor de weggebruiker tijdens de huidige wegwerkzaamheden op de A12 zoveel mogelijk te beperken, en om aanvullend en uitgebreider onderzoek te kunnen doen, is door Rijkswaterstaat het project Spitsmijden A12 Gouda - Zoetermeer opgezet. Dit project loopt van december 2008 tot en met december 2009.

Meer informatie

Rapportages

Dit project loopt naar verwachting tot eind 2009. In 2010 worden de rapportages gepubliceerd.